Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΠΗΛΙΟΥ

Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ.


Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.Ο ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΠΗΛΙΟΥ.