Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

ΣΑΜΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:"TYΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑIΟΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΜΕΪΚΑ ΣΑΜΟΥ"

AΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΜΑΡΚΟΥ Ι.Π. & Σια Ο.Ε." ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΚΟΥΜΕΪΚΑ-ΣΑΜΟΥ,
ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Α
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"